Tel. 603187843, 730325054

FacebookGoogleTwitter

Pomożemy zawrzeć umowy:

-         nabycia lub zbycia praw do nieruchomości (gruntów,budynków,lokali)

-         nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego,  prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

-         najmu lub dzierżawy nieruchomości

 

Copyright © 2015 AGMA Maciej Płóciennik    Ι    Wykonanie topsitenet.pl