Tel. 603187843, 730325054

FacebookGoogleTwitter

Wykonujemy świadectwa energetyczne dla budynków i lokali.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem określającym jakość budynku lub lokalu z punktu widzenia zużycia energii.

Świadectwa energetyczne sporządza się dla budynku lub części budynku (należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynajmowanego

Copyright © 2015 AGMA Maciej Płóciennik    Ι    Wykonanie topsitenet.pl